Mobilitatea personalului didactic 2022

FIŞA DE EVALUARE A LECŢIEI UTILIZATĂ ÎN CADRUL INSPECŢIILOR SPECIALE LA CLASĂ IN ETAPA DE TRANSFER/PRETRANSFER

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022—2023

Cereri mobilitate 2022-2023
1. acord detasare
2. acord pretransfer unitate
3. completarea normei
4. concurs
5. detasare concurs specific
6. detasare restrangere nesolutionata
7. ocupare in baza notei 7 – minim 5
8. ocupare in baza notei 7
9. PCO
10. . prelungire
11.transfer.pretransfer
12. transfer schimb posturi
13. viabilitate post