GDPR

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Protectia datelor cu caracter personal

Decizie responsabil GDPR
decizie GDPR

Prelurarea datelor cu caracter personal la nivelul unitatii de invatamant
1. INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
2. FORMULARE DE EXERCITARE A DREPTURILOR DE CATRE PERSOANELE VIZATE
a) Model cerere pentru exercitarea dreptului de acces
b) Model cerere pentru exercitarea dreptului de interventie
c) Model cerere pentru exercitarea dreptului de opozitie
3. DECLARATIE DE CONSIMTAMANT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PARINTI 
LEGISLATIE IN DOMENIU
1. Regulamentul 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea c epriveste prelucrarea datelor cu caracter personal
2. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare
3. Ordinului Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal