PROGRAM ALTERNATIVA STEP BY STEP

Programul școlar al elevilor din alternativa educaţională Step by Step se desfășoară, în două schimburi
  • Schimb I: ora 8.00 – ora 11.20
  • Schimb II : ora 13.00 – ora 16.25
Pauză de 1 h între cele două schimburi pentru asigurarea măsurilor igienico-sanitare.
  • Durata orei de curs este de 45 minute
  • recreație- 5 minute
  • recreație mare (la finalul celei de-a doua ore)- 10 minute
Începerea cursurilor și intervalele aferente recreațiilor sunt stabilite la intervale orare diferite pentru a respecta distanțarea socială.