CEAC


COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII

Școala Gimnazială “Vasile Cristoforeanu” – Rm. Sărat

 

Responsabil                          

prof. COMAN DIANA

 

Membri

prof. MARIN AURA

prof. MOISE ALINA

prof. înv. primar STOIAN FELICIA

înv. DUMBRĂVESCU RODICA

PUȘCAȘU CORNELIA reprezentant Consiliu Local

STANCIU CRISTINA reprezentant părinți