RESURSE


RESURSE UMANE:

În anul şcolar 2017 - 2018, în Şcoala Gimnazială „Vasile Cristoforeanu” își desfășoară activitatea 65 de cadre didactice, 53 fiind titulari in unitatea noastră, 12 suplinitori calificați. Din cele 65 cadre didactice, 45 au gradul didactic I.

Aceste cadre didactice își desfășoară activitatea didactică și de îndrumare pentru un număr de 535 elevi la nivelul de la învățământul primar (din care 123 elevi la alternativa step by step), 408 elevi la învățământul giminazial.

 

RESURSE MATERIALE:

Spaţiile şcolare sunt grupate în 4 corpuri de clădire

Nr.crt. Tipul de spaţiu Număr
1. Săli de clasă 23
2. Cabinete 8
3. Laboratoare( chimie, fizică, biologie, informatică-2) 5
4. Sală de sport / teren de sport 1/1

 

Spaţiile auxiliare cuprind :

Nr.crt. Tipul de spaţiu      Număr
1. Bibliotecă şcolară + sală de lectura 1
2. Sală de mese 1 (80 locuri)
3. Spaţii depozitare materiale didactice 5
4. Cancelarie 3
5. Cabinet medical 1
6. Cabinet consiliere psihopedagogica si orientare scolară 1
7. Coridoare 14
8. Spaţii sanitare (grupuri sanitare) 11