RESURSE

RESURSE UMANE:

În anul şcolar 2021 - 2022, în Şcoala Gimnazială „Vasile Cristoforeanu” își desfășoară activitatea 50 de cadre didactice, 42 fiind titulari in unitatea noastră, 45 au gradul didactic I.

Aceste cadre didactice își desfășoară activitatea didactică și de îndrumare pentru un număr de 479elevi la nivelul de la învățământul primar (din care 131 elevi la alternativa step by step), 397 elevi la învățământul giminazial.

 

RESURSE MATERIALE:

Spaţiile şcolare sunt grupate în 4 corpuri de clădire

Nr.crt. Tipul de spaţiu Număr
1. Săli de clasă 23
2. Cabinete 8
3. Laboratoare( chimie, fizică, biologie, informatică-2) 5
4. Sală de sport / teren de sport 1/1

 

Spaţiile auxiliare cuprind :

Nr.crt. Tipul de spaţiu      Număr
1. Bibliotecă şcolară + sală de lectura 1
2. Sală de mese 1 (80 locuri)
3. Spaţii depozitare materiale didactice 5
4. Cancelarie 3
5. Cabinet medical 1
6. Cabinet consiliere psihopedagogica si orientare scolară 1
7. Coridoare 14
8. Spaţii sanitare (grupuri sanitare) 11

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>