REZULTATELE ADMITERII LA LICEU SI LA SCOALA PROFESIONALAElevi care nu au fost repartizaţi, deoarece nu au completat suficiente opţiuni care să le permită încadrarea într-o unitate de învăţământ liceal, vor intra în următoarea etapă de admitere (24 iulie – 3 august 2020), alături de absolvenții clasei a VIII-a repartizaţi, computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen, de candidaţii care nu au participat şi de absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut Evaluarea Naţională.
Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere judeţeană, publicată pe site-ul inspectoratului școlar judeţean şi comunicată unităţilor de învăţământ până la data de 24 iulie 2020.

LISTA LOCURILOR LIBERE RAMASE DUPA PRIMA REPARTIZARE LA LICEU
REZULTATELE ADMITERII LA LICEU PENTRU SCOALA VASILE CRISTOFOREANU
REZULTATELE ADMITERII LA SCOALA PROFESIONALA DE LA LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC `ELINA MATEI BASARAB`